Thế cờ số 37.


Giải thế cờ số 36.
 

  Thế số 361. Pt-6         X4.2

  2. P2-6        X4-8

  3. X5-4(1) B6-5(2)

  4. M3/5       X8.4

  5. M6.7       X8/2(3)

  6. P6/1        X8-3

  7. X4/4        X3.1(4)

  8. X4-6        Tg4-5

  9. P6/1!(5) X3-1(6)

 10. P6-7       X1-3         11. P7-9       X3-1         12. P9-7      X1.2

 13. P7/1      B5.1          14. Tg6-5    X1-3          15. Tg5.1    X3-6 (Hòa).

Chú thích:

(1)  Nếu 3. X2.4       B6-5        4. M3/5                P6.8 (0-1).

(2) Nếu 3… X8.4         4. X4/8       X8-7        5. M6.8 đến đây xanh có 3 cách đi đều thua:

  • 5… X7/4        6. X4-3       X7-2        7. M8.7       X2.2

     8. M7.5       Tg4-5        9. X3.9       Tg5.1        10. X3/1       Tg5.1

    11. P6-5       X2-5        12. M5.3      Tg5-6        13. X3-4 (1-0).

  • 5… X7-8        6. X4-3       X8-6        7. M8.7       X6/2

     8. M7.5       X6/2          9. M5.6        X6-4        10. X3.3        X4.1

    11. X3-5       Tg4.1       12. M6.4       X4-8        13. M4/5       Tg4-5

    14. M5.7       Tg5-4       15. X5.5       Tg4.1       16. M7/6       X8-4

    17. M6.4          (1-0).

  • 5… X7/2       6. X4.5       X7-5        7. T5/7       Tg4.1

     8. P6/1       Tg4-5        9. P6-4       Tg5/1     10. X4-6       B5-6

   11. M8.6       X5-7        12. X6-5       Tg5-6     13. M6.4      X7-6

   14. Tg6-5      X6.1        15. X5-4 (1-0).

(3) Nếu 5… X8.1        6. X4.1       Tg4.1        7. M7.6         Tg4-5

8. M6.4       Tg5-4       9. X4/1       Tg4/1       10. M4.6 (1-0).

(4) Nếu 7… X3.2         8. X4-6        Tg4-5        9. P6-8       X3-2

 10. P8-7       X2/1      11. X6-5       Tg5-6       12. T5/7      X2.1

 13. X5-6      Tg6-5     14. M5.3       Tg5.1        15. P7-4 (1-0).

(5) Nếu 9. M5.3?      X3-1      10. P6-7      X1.1       11. T5/7       X1.1

 12. X6-5       Tg5-6        13. X5/3       X1-3        14. Tg6.1      X3/1

 15. Tg6/1       X3-5        16. M3.4       X5/1        17. P7/1       X5-6

 18. M4.5        X6/3        19. M5/7       X6.5        20. Tg6.1      X6-3 (0-1).

(6) Xanh có 2 cách đi khác:

  • 9… X3-5        10. P6-7       B5.1        11. Tg6.1       X5-3

 12. P7/1       X3.1      13. Tg6.1       B5-4      14. X6-5     Tg5-6

 15. Tg6-5       X3-6        16. P7-8       Tg6.1 (Hòa).

  • 9… X3.1        10. M5.3       X3-2        11. P6-7         X2-3

 12. M3.4       X3-2        13. M4/5       X2-5 (Hòa).

Thế cờ số 37.

Thế số 37Đỏ đi trước hòa, mời các bạn giải thử và xem lời giải kỳ sau.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s